Stiahnite si reklamačný formulár/ formulár na vrátenie

Vrátenie

1. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku nemá spotrebiteľ pri zmluvách, ktorých predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa v súlade s § 7, ods. 6, zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rolety, plisé, hliníkové a drevené žalúzie a moskytiéry sú vyrábané podľa individuálnych parametrov a nie je možné ich vrátiť.

2. Základom pre prijatie vrátenia tovaru je doklad o kúpe (daňový doklad alebo faktúra).

3. Správne podaná žiadosť o vrátenie peňazí by mala obsahovať:

 • Meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefonický kontakt kupujúceho
 • Názov položky, ktorú si kupujúci želá vrátiť spolu s popisom okolností oprávňujúcich vrátenie

4. Vrátený tovar nenesie stopy používania, mal by byť neporušený.

5. Tovar by mal byť zaslaný späť predávajúcemu na náklady kupujúceho v bezpečnom obale.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo nevyzdvihnúť zásielky odoslané na jeho náklady bez predchádzajúcej dohody.

7. Náhrada za tovar bude uskutočnená bankovým prevodom na účet uvedený kupujúcim po doručení a skontrolovaní zásielky.


Reklamácia

1. Reklamáciu môže kupujúci podávať elektronicky na e-mailovej adrese: [email protected] alebo písomne na adresu predávajúceho: ROLMAJSTER s. r. o., Levočská 335/1, 064 01 Stará Ľubovňa,

2. Podkladom pre uznanie reklamácie je doklad o kúpe, teda daňový doklad alebo faktúra.

3. Správne podaná reklamácia by mala obsahovať:

 • Meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt kupujúceho,
 • Názov predmetu reklamácie s popisom okolností odôvodňujúcich reklamáciu

4. Odpoveď predávajúceho na reklamáciu prebieha bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia poškodeného tovaru na adresu predávajúceho. Odpoveď na reklamáciu sa zasiela na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim alebo na adresu bydliska prostredníctvom pošty.

5. Reklamácii podlieha:

 • Výrobná chyba predávanej veci alebo ak bola kupujúcemu dodaná v neúplnom stave,
 • Predávaná vec bola poškodená pri preprave z dôvodu nevhodnej ochrany tovaru,
 • Predaný tovar je v rozpore s objednávkou.

6. Reklamácia nie je predmetom, ak:

 • Je chyba spôsobená nesprávnym používaním a montážou zakúpených produktov,
 • Rozdiely vyplývajú z individuálneho nastavenia počítača kupujúceho (farba, proporcie a pod. objednaného tovaru), v takom prípade nemôžu byť dôvodom na reklamáciu zakúpeného tovaru,
 • Zmeny, ktoré nastali v záručnej dobe, sú spôsobené prirodzeným opotrebovaním tovaru,
 • Odporúčané rozmery výrobku presahujú rozmery pre daný typ výrobku,
 • Nesprávna špecifikácia parametrov objednávaného tovaru zo strany kupujúceho (rozmery, farba a pod.),
 • Poškodenie zásielky pri preprave zavinením dopravcu, ak nebol spísaný škodový protokol.

7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za správanie kupujúceho v rozpore s pokynmi.

8. V prípade uznania reklamácie bude poškodený výrobok opravený alebo vymenený za bezchybný. Tovar je vrátený na náklady predávajúceho. V prípade, že oprava alebo výmena produktu za nový alebo iný v rovnakej hodnote nie je možná, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Vrátenie peňazí za produkt bude uskutočnené bankovým prevodom na účet uvedený kupujúcim.

9. V prípade neuznania reklamácie bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady na dobierku.

10. Pri prevzatí zásielky kupujúcim je potrebné skontrolovať vonkajší stav zásielky. V prípade poškodenia zásielky je potrebné spísať s kuriérom protokol o škode a následne informovať predávajúceho o vzniknutej situácii. Správu je potrebné doručiť predávajúcemu v elektronickej alebo písomnej forme. Vprípade neexistencie protokolu o škode nebude reklamácia uznaná.

11. Predávajúci si vyhradzuje právo bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihnúť zásielky odoslané na jeho náklady.

Rýchle dodanie!

Rýchle dodanie zaručené vďaka kuriérskej dodávke

BEZPEČNOSŤ TRANSAKCII

Šifrované pripojenie zabezpečené certifikátom SSL

Záruka vysokej kvality

Bezproblémové vrátenie 14 dní od dátumu nákupu a 2 roky záruka